Expedície

LEMUR na Balkáne - 18.8.-31.8.2012 / 8 krajín / 4.357 km

LEMUR na Nord Kape - 2016 - Fínsko, Nórsko, Švédsko